در قسمت پایین کادری که برای تایید شماره تلفن باز می شود، بعد از چند لحظه امکان دریافت کد از طریق تماس تلفنی ظاهر می شود بر روی آن کلیک کنید. با شماره شما تماس گرفته می شود و کد به فارسی برای شما خوانده می شود.