سوالات متداول درباره

مدرسه فارکس

مدیریت مالی یا Financial Management چیست؟ موسسات مالی یا Financial Institutions چیست؟ محیط مالی یا Financial Environment چیست؟ فاینانس یا Finance چیست؟ تحلیل سنتیمنت یا سنتیمنتال چیست؟ منظور از رشد سرمایه در اقتصاد چیست؟ شاخص ویکس چیست؟ سیاست نرخ بهره صفر چیست؟ شاخص انتظارات و تمایلات اقتصادی چیست؟ سیاست انقباضی پولی چیست؟ سیاست پولی چیست؟ سیاست تسهیل پولی چیست؟ مارکت اوردر یا Market Order چیست؟ مارکت کپ یا Market Cap چیست؟ لیمیت اوردر یا Limit Order چیست؟ شاخص پیشرو یا Leading Indicator چیست؟ شاخص ISM بخش تولیدی آمریکا چیست؟ شاخص ISM بخش غیر تولیدی (خدماتی) چیست؟ نرخ بهره یا Interest Rate چیست؟ شاخص تولیدات صنعتی یا Industrial Production چیست؟ شاخص فضای کسب‌وکار آلمان یا IFO Business Climate چیست؟ شاخص مدعیان بیکاری آمریکا یا Initial Jobless Claims چیست؟ کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا FOMC چیست؟ شاخص سفارشات کارخانجات یا Factory Orders چیست؟ گزارش سطح ذخایر نفت خام آمریکا (EIA) شاخص بهای مصرف‌کننده (تورم) یا CPI چیست؟ اصل انطباق چیست؟ شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان آمریکا (CB) یا شاخص CCI چیست؟ کامودیتی یا Commodity چیست؟ گزارش COT و CFTC چیست؟