می توانید از کابینه شخصی خود همانند افتتاح سایر حساب ها، یک حساب سی تریدر افتتاح نمایید.
با این تفاوت که نوع حساب را در زمان افتتاح می بایست cTrader NDD انتخاب نمایید.
افتتاح، شارژ و مدیریت حساب سی تریدر همانند سایر حساب هاست و تفاوتی ندارد.

  1. وارد کابینه شخصی شوید

    مطابق تصویر زیر در قسمت حساب های معاملاتی من روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید

  2. از پنجره ای که باز می شود، مشخصات حساب را انتخاب نمایید

    برای حساب سی تریدر می بایست نوع حساب را cTrader NDD را انتخاب نمایید


سوالات مرتبط