نرخ در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه، حدود ساعت دوازده مشخص می شود. مشتریان ایران بورس آنلاین میتوانند در طی این روزها از حدود ساعت ۱۲ به بعد جهت استعلام نرخ از طریق ارسال ایمیل به info@iranbourseonline.com ، از طریق گفتگوی آنلاین روی سایت، از طریق تلگرام بخش پشتیبانی و یا تماس تلفنی با شماره 00971502939184 نرخ را از ما استعلام نمایند.

لازم است در زمان استعلام نرخ ، ایمیل آدرسی که توسط آن حساب خود را افتتاح کرده اید را به همراه شماره حساب و نام بروکر خود به کارشناسان ما اعلام نمایید و نرخ روزانه را استعلام کنید.


سوالات مرتبط